(சுவாமிவிபுலாநந்தரின் 128 வது பிறந்ததினத்தை(27.03.2020) முன்னிட்டு; இக்கட்டுரை எழுதப்படுகின்றது.) விபுலாநந்தரின் வரலாறு துல்லியமாக வெளிக்கொண்டு வரப்படவேண்டும். —–ஏ.பீர்முகம்மது (இலங்கை)—–

தமிழுலகப் பெரியார்கள் வரிசையிலே சுவாமி விபுலாநந்தர் முக்கியமானவர். இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத்தின் முதல் தமிழ்ப் பேராசிரியராகமேலெழுந்துநின்றவர். கிழக்குமாகாணப் பண்பாட்டின் குறியீடாக இனங்காணப்பட்டவர். ஆழ்ந்தபுலமையும் விஞ்ஞான அணுகுமுறையும் கொண்டவர். தனதுமதத்திலும் சமூகத்திலும் பற்றுக் கொணடிருந்தஅதேநேரம் பிறமதங்களையும. சமூகத்தவர்களையும் சமமாகமதித்தவர். அவரது வாழ்வியல் துல்லியமாக இதுவரை வெளிக்கொண்டுவரப்படவில்லை என்பது கவலையானவிடயமாகும். இதுதொடர்பிலேயே இக்கட்டுரை பேசுகின்றது.
சோற்றுப் பதமாக விபுலாநந்தருக்கு எத்தனை மொழிகள் தெரியும் என்றவிடயத்தைக் கையிலெடுக்கலாம்.
விபுலாநந்தர் பன்மொழிஆற்றல் கொண்டவர் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.ஆனால் எத்தனைமொழிகளைஅவர்அறிந்திருந்தார் ?
தீர்க்கமானகருத்து இதுவரையும் இல்லை. ஆளுக்கொருதகவல் தரும் நிலையேகாணப்படுகின்றது.
இலங்கைஅரசு இரண்டாம் பதிப்பாக 2007 ம் ஆண்டுவெளியிட் ‘தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்’என்ற ஆறாம் தரத்துப் பாடநூலில் விபுலாநந்தர் தமிழ்இ ஆங்கிலம்இ வடமொழி ஆகியமொழிகளில் புலமையும் இலத்தீன்இ மலையாளம்இ சிங்களம் ஆகியமொழிகளில் அறிவும் பெற்றிருந்தார்எனக் குறிப்பி;ட்டுள்ளது.
விபுலாநந்தர் நூற்றாண்டுவிழாச் சபைத் தலைவராக இருந்ததாக .தியாகராஜா அவர்கள் எழுதியகட்டுரைகளில் அடிகளார் தமிழ்இ ஆங்கிலம்இ வடமொழிஇ இலத்தீன்இ கிரேக்கம்இ யவனம்இஅரபு ஆகியமொழிகளை நன்குகற்றவர் என்றுகுறி;ப்பிட்டுள்ளார். இங்கு ஏழு மொழிகள் கொண்டவேறொரு தாகுதிபற்றிப் பேசப்படுகின்றது.
பேராசிரியர்சி.மௌனகுரு அவர்கள் ‘விபுலாநந்தஅடிகளாhரின் சமூகஇகலைஇ இலக்கியநோக்கு’ என்ற நூலில் தமிழ்இ ஆங்கிலம்இ வடமொழிஇ இலத்தீன்இ கிரேக்கம்இ வங்காளம்இ பாளிஇசிங்களம்இஅரபுஆகிய ஒன்பதுமொழிகள் பற்றிஎழுதியுள்ளார்.
அருள் செல்வநாயகம் விபுலாநந்தர் தொடர்பிலான பலஅரிய நூல்களை வெளியிட்டவர். விபுலாந்தரின் மாணவன். அவர் ‘விபுலாநந்தஆராய்வு’என்ற நூலில் அடிகளின் பன்மொழி அறிவுதொடர்பில் தமிழ்இ ஆங்கிலம்இ வடமொழிஇ இலத்தீன்இ யவனம்இ வங்காளம்இ சிங்களம்இ பாளிஇ அரபு மொழிகளில் திறமைபெற்றிருந்தார் எனப் பதிவுசெய்துள்ளார்.
மேலுள்ளவிடயங்களைத் தொகுத்து நோக்கும்போது விபுலாநந்தர் அறிந்தமொழிகளின் தொடையில் பதினொரு மூலகங்கள் இருப்பது தெரியவரும்.
இங்கு இரண்டுவிடயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன.
ஒன்று விபுலாநந்தஅடிகள் தமிழ்இஆங்கிலம்இ வடமொழிஇ இலத்தீனஇ ;கிரேக்கம்இ யவனம்இ வங்காளம்இ பாளிஇ மலையாளம்இ சிங்களம்இ அரபுஆகிய பதினொருமொழிகளைத் தெரிந்திருந்தார் என்பது.
இரண்டாவது விபுலாநந்தர் அறிந்திருந்த மொழிகள் தொடர்பில் எவரும் ஒருமித்த கருத்துநிலையில் இல்லைஎன்பது
விபுலாநந்தர் தெரிந்திருந்த பதினொரு மொழிகளில் வாசிக்கமட்டும் தெரிந்தமொழிகள்இ பேசமட்டும் தெரிந்தமொழிகள்இ எழுதவும் பேசவும் தெரிந்தமொழிகள்இ கிரகிக்கக் கூடியமொழிகள் என்றவாறாக வகைப்படுத்தப்படல் வேண்டும். இச்செயற்பாடுகாலத்தின் தேவையாகும்.
மொழிகள் பற்றிய கருத்துவேறுபாடுகள் போலவே இன்னும் பலவிடயங்களிலும் தெளிவின்மை உண்டு.
விபுலாநந்தரின் பிறந்ததிகதிதொடர்பில் 27.03.1892 எனவும் 03.05.1892 எனவும் பிரிந்துநிற்கின்றனர். மறைவுத் திகதி 19.07.1947 அல்ல 20.07.1947 எனதிருத்தம் சொல்கின்றனர். அடிகளார் படிவமலர்என்ற நூலில் அதன் தொகுப்பாசிரியரால் விபுலாந்தர்நள்ளிரவு 01.15 க்கு மரணித்ததாகவே பக்கம் 159 இல் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனின் நள்ளிரவு என்பது அடுத்தநாள் திகதியாகும் என்பதுதிருத்தம் சொல்வோரின் வாதமாகும்
குழந்தைபிறந்ததும் தம்பிப்பிள்ளை என்றபெயர் சூட்டப்பட்டது என்ற தகவல் அடிகளார்படிவமலர்பக்கம்-103 இல் காணப்படுகின்றது ஆனால் விபுலாநந்தஆராய்வு என்றநூல் (பக் 06) மயில்வாகனன் எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டதாகவே குறிப்பிடுகின்றது.அ தம்பிப்பிள்ளைஎன்ற பெயர்பெரும்பாலும் தவிர்க்கப்பட்டுமயில் வாகனன் என்றபெயரே விபுலாநந்தரின் ஆரம்பக் குழந்தைப் பருவப் பெயர்என்றுஉச்சரிக்கப்படுகின்றது.
யாழ்நூல் அரங்கேற்றம் இந்தியாவில் திருக்கொளம்புதூரில் 20.06.1947 இல் இடம் பெற்றதாகபண்டிதர்வீ.சி.கந்தையாதனது‘மட்டக்களப்புத் தமிழகம்’என்ற நூலில் குறிப்பிடும் அதேநேரம் அடிகளார்படிவமலர்என்றதொகுப்பு நூலில் பத்திரிகைத் துறையில் புகழ் பெற்றிருந்த எஸ்.டி.சிவநாயகம் எழுதிய‘அடிகளார்தோற்றமும் யாழ் அரங்கேற்றமும்’ என்றகட்டுரையில்அரங்கேற்றம் 05.06.1947 இல் நடைபெற்றதாகவேகுறிப்பட்டுள்ளார்.
விபுலாநந்தர் இலங்கையில் கலந்துகொண்ட இறுதிப் பொதுநிகழ்வுபற்றியும் வேறுபாடானதகவல்கள் உண்டுவ.சிவசுப்ரமணியம் எழுதிய‘விபுலாநந்ததரிசனம்’என்ற நூலில் திருகோணமலையில் 28.12.1946 நடைபெற்றதம்pழ் விழாதான் இலங்கையில்; விபுலாநந்தர்கலந்துகொண்ட இறுதிப் பொதுநிகழ்வுஎனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் 1947 இல் மட்டக்களப்புதிறந்தவெளியரங்கில் நடைபெற்றமீலாத் விழாவே இலங்iயில் அவர்கலந்துகொண்ட இறுதியானபொதுநிகழ்ச்சிஎனஉறுதிப்படுத்தப்பட்டசெய்திகள் உள்ளன. ஏ.பீர்முகம்மதுஎழுதிய ( இக்கட்டுரையாளர்.) ‘விபுலாநந்தஅடிகளும் முஸ்லிம்களும்’என்ற நூலில் ‘இலங்கையில் இறுதியாகக் கலந்துகொண்டபொதுநிகழ்வு’என்றதலைப்பில் கூடுதலானதகவல்;களுடன் ஒருஅத்தியாயமேஉள்ளது.
சுவாமிவிபுலாநந்தர்நினைவுவிழாசிறப்புமலர் விபுலம் 2003 இன் முதலாம் பக்கத்தில் வெள்ளைநிறமல்லிகையோஎன்றவிபுலாநந்தரின் மிகப் பிரபலம் பெற்றபாடலின் தலைப்புஈசன் உவக்கும் மலர்கள் என்றேஉள்ளது. ஆனால் ஈசன் உவக்கும் இன்மலர் மூன்றுஎன்றேபலராலும் எழுதப்பட்டுவருகிறது. சுவாமியின் தலைப்பைமாற்றியவர்யார்?
இவ்வாறுபலகோணங்களில் கேள்விகளும் தெளிவற்றபதில்களும்; உள்ளன.
வெறுமனேஅரசுமுறைப் பாடநூல்களின் சிலபக்கங்களிலும் பல்கலைக்கழகவிரிவுரைவகுப்புகளின் ஓரத்திலும் விபுலாநந்தரைத் தேடமுற்படாமல் அவரைமுழுமையாகவெளிக் கொண்டுவரும் பொறிமுறையைக் கண்டறியதமிழ்ப் பரிபாலனம் செய்யும் பல்கலைக் கழகத்தார்முழுமூச்சுடன் முன்வருதல் வேண்டும். அவரின் வாழ்வுமுறையும் வரலாறும் துல்லியமாகவெளிக் கொணரப் பட்டுஎழுத்தாக்கப்படவேண்டும். அதுவேஉத்தியோகபூர்வஆவணம் என்றுபிரகடனப்படுத்தவேண்டும். அதனைஎல்லோரும் ஏற்கத்தக்கமுறையில் வெளியீடுசெய்துபகிர்தலும் வேண்டும்.அதன் தொடர்ச்சியாகவிபுலாநந்தஅடிகள் இலங்கையின் தேசியவீரராகஅங்கீகாரம் பெறும்வகையில் பிரேரணைகள் முன்வைக்கப்படுதலும் வேண்டும்.
இதுவேவிபுலாநந்தர்தொடர்பில் இன்றையதேவையாகும்.

apeermohamed@gmail.com

Share:

Author: Theneeweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *